Nieuws

Het laatste nieuws

We organiseren diverse bijeenkomsten om met gebruikers en omwonenden van gedachte te wisselen over de toekomst van het centrum. Daarbij wordt niet alleen aan het gebouw en de inrichting van het gebied zelf gedacht, maar ook met welke partijen we gaan samenwerken en wat voor soort activiteiten er kunnen plaats vinden in de nieuwe Roef.

Op deze pagina kunt u de verslagen van deze bijeenkomsten teruglezen en het laatste nieuws volgen omtrent de ontwikkelingen van De Roef.

Verslagen

Proefbemaling geluidsschermen

Dempende maatregelen pompproef

Zoals u kunt begrijpen zal er bij bouwwerkzaamheden meer geluid geproduceerd worden dan u gewend bent. In het geval van de ‘bemalingsproef’ is het anders. Tijdens de proef zal de apparatuur dag en nacht draaien en dit kan mogelijk voor geluidsoverlast zorgen. We nemen daarom alle maatregelen om geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken door om de pomp speciale geluidsdempende schermen te plaatsen. Ook zullen wij tussentijdse geluidsmetingen uitvoeren om te controleren of het geluid binnen de gestelde norm blijft. Op deze manier kunnen wij als het nodig is aanvullende maatregelen treffen. 

proefbemaling

Voorbereiding nieuwbouw: pompproef

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de nieuwbouw van MFC de Roef. Deze maand zetten we de eerste zichtbare stappen hierin. 

Start pompproef voor waterniveau

Onder het nieuwe gebouw zal straks een parkeergarage worden gerealiseerd. Hiervoor moeten er een ‘bemalingsproef’ worden uitgevoerd. Het doel van de proef is om te bepalen wat noodzakelijk is om een bepaalde verlaging van het grondwater te realiseren. Tevens wordt hierbij gekeken wat de invloed van de verlaging van het grondwater op de omgeving is.  

Aan de achterzijde van de Roef, bij de parkeerplaats grenzend aan de dierenweide, zal een pomp geplaatst worden welke de proeven uitvoert. De planning is als volgt:  

  • Dinsdag 19 januari: start opbouw 
  • Maandag 25 januari 2021: opstarten pompproef 
  • Maandag 1 februari 2021: einde proef
buurtavond1-12-2020

Buurtavond ontwikkelingen De Roef

Bij alle belangrijke stappen rondom de nieuwbouwplannen informeren wij de omwonenden van het wijkcentrum. Dit keer spraken we met geïnteresseerde buurtbewoners over het voorlopig ontwerp, de positie van het bouwwerk, verkeersafwikkeling en de inrichting van het plein en de omliggende grond.

In een eerder stadium heeft de buurt te kennen gegeven dat de grote boom achter de Roef aan de Stadswei behouden moest blijven. Wij hebben in de planvorming hier rekening mee gehouden. Echter na vele ontwerpen verder is toch gebleken dat de boom in de weg staat. Het ontwikkelbestuur heeft de buurtbewoners uitgelegd dat het gebouw meerdere meters moet opschuiven als de boom blijft staan. Dan blijft er minder van het multifunctionele plein over. Na goed overleg is de keus door de bewoners gevallen op een groter plein en de grote boom vervangen voor een kleiner model.

Foto: Facebookpagina Wilco Bos

Bijeenkomst professionals ontwikkeling De Roef

Bijeenkomst professionals ontwikkeling De Roef

Alle zorg- en welzijnsorganisaties die het nieuwe pand willen gebruiken, kwamen bij elkaar op 1 december 2020. Zij werden bijgepraat over de stand van zaken en het voorlopig ontwerp is getoond. De intentie om huurder te worden is door iedereen nogmaals uitgesproken. Nu is het de taak aan het ontwikkelbestuur om spoedig in gesprek te gaan over huurprijzen en andere samenwerkingsafspraken. Iedereen heeft aangegeven nog net zo enthousiast te zijn over het concept positieve gezondheid.

Copyright © 2019 De Roef