Nieuw gebouw

De Roef 

met Positieve Gezondheid

Wijkcentrum voor ontmoeten, welzijn en zorg

Het oude wijkcentrum De Roef is er niet meer. Een nieuw gebouw hopen we na de zomer van 2022 te openen. De Roef blijft een ontmoetingscentrum met plek voor verenigingen en activiteiten. Tijdens de bouw zijn we gewoon open op onze tijdelijke locatie bij De Rietmeen.

In het nieuwe gebouw komt naast ontmoeten ook ruimte voor gezondheidsorganisaties zoals Zorgdat en huisartsenpraktijken Van der Hulst en Bredeweg. Deze organisaties hebben aandacht voor Positieve Gezondheid en gaan samenwerken op het gebied van zorg en welzijn.

De ontwikkeling van het nieuwe wijkcentrum gebeurt in samenwerking met de gemeente, zorg – en welzijnsorganisaties én omwonenden.

Positieve Gezondheid in een nieuw gebouw

Bij De Roef is veel aandacht voor Positieve Gezondheid. Dat betekent niet alleen lichamelijk gezond zijn, maar ook lekker in je vel zitten. Gelukkig zijn. Ja, soms is een probleem medisch op te lossen. Maar meedoen aan activiteiten, contact met anderen, gezien worden, zijn net zo belangrijk voor een gelukkig bestaan. Daarom werken zorgverleners, maatschappelijke instellingen en verenigingen samen aan het gezamenlijke doel: mogelijkheden bieden waarmee mensen een betekenisvol leven kunnen leiden. Bekijk hier welke organisaties allemaal in De Roef komen.

De Roef voor en van de bewoners Stadsweiden

De Roef is en blijft een wijkcentrum waar je gezellig een kop koffie kunt drinken en een goed gesprek voeren. Een plek waar verenigingen hun activiteiten kunnen houden. Bij de ontwikkeling van het nieuwe gebouw, zijn bewoners uit de buurt nauw betrokken. Geef je mening via ons forum. Of loop gewoon eens binnen in onze tijdelijke locatie bij De Rietmeen.

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons op social media of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

De laatste updates

proefbemaling

Voorbereiding nieuwbouw: pompproef

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de nieuwbouw van MFC de Roef. Deze maand zetten we de eerste zichtbare stappen hierin. 

Start pompproef voor waterniveau

Onder het nieuwe gebouw zal straks een parkeergarage worden gerealiseerd. Hiervoor moeten er een ‘bemalingsproef’ worden uitgevoerd. Het doel van de proef is om te bepalen wat noodzakelijk is om een bepaalde verlaging van het grondwater te realiseren. Tevens wordt hierbij gekeken wat de invloed van de verlaging van het grondwater op de omgeving is.  

Aan de achterzijde van de Roef, bij de parkeerplaats grenzend aan de dierenweide, zal een pomp geplaatst worden welke de proeven uitvoert. De planning is als volgt:  

  • Dinsdag 19 januari: start opbouw 
  • Maandag 25 januari 2021: opstarten pompproef 
  • Maandag 1 februari 2021: einde proef
buurtavond1-12-2020

Buurtavond ontwikkelingen De Roef

Bij alle belangrijke stappen rondom de nieuwbouwplannen informeren wij de omwonenden van het wijkcentrum. Dit keer spraken we met geïnteresseerde buurtbewoners over het voorlopig ontwerp, de positie van het bouwwerk, verkeersafwikkeling en de inrichting van het plein en de omliggende grond.

In een eerder stadium heeft de buurt te kennen gegeven dat de grote boom achter de Roef aan de Stadswei behouden moest blijven. Wij hebben in de planvorming hier rekening mee gehouden. Echter na vele ontwerpen verder is toch gebleken dat de boom in de weg staat. Het ontwikkelbestuur heeft de buurtbewoners uitgelegd dat het gebouw meerdere meters moet opschuiven als de boom blijft staan. Dan blijft er minder van het multifunctionele plein over. Na goed overleg is de keus door de bewoners gevallen op een groter plein en de grote boom vervangen voor een kleiner model.

Foto: Facebookpagina Wilco Bos

Bijeenkomst professionals ontwikkeling De Roef

Bijeenkomst professionals ontwikkeling De Roef

Alle zorg- en welzijnsorganisaties die het nieuwe pand willen gebruiken, kwamen bij elkaar op 1 december 2020. Zij werden bijgepraat over de stand van zaken en het voorlopig ontwerp is getoond. De intentie om huurder te worden is door iedereen nogmaals uitgesproken. Nu is het de taak aan het ontwikkelbestuur om spoedig in gesprek te gaan over huurprijzen en andere samenwerkingsafspraken. Iedereen heeft aangegeven nog net zo enthousiast te zijn over het concept positieve gezondheid.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen, opmerkingen of heeft u ideeën over de invulling van De Roef? Wenst u onze nieuwsbrief te ontvangen? Dan kunt u hieronder uw gegevens invullen en wij zullen u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

Copyright © 2019 De Roef