Positieve Gezondheid

Doe mee!

In ‘De Nieuwe Roef’ is er veel aandacht rondom ‘Positieve Gezondheid’. Hierbij gaat het niet alleen om lichamelijk gezond zijn, maar ook om andere belangrijke zaken in het leven. Het idee achter Positieve Gezondheid is het denken in uitdagingen in plaats van problemen. Zodat je je leven kan inrichten vanuit je eigen keuzes. En je talent kan herkennen in plaats onmogelijkheden zien. Dit geldt voor jezelf maar ook voor je contact met anderen.

Dit betekent dat oplossingen niet uitsluitend van medische aard hoeven te zijn. Meedoen aan activiteiten, contact met anderen, gezien worden, zijn net zo belangrijk voor een gelukkig bestaan. In ‘De Nieuwe Roef’ werken zorgverleners, maatschappelijke instellingen en verenigingen samen aan het gezamenlijke doel: mogelijkheden bieden waarmee mensen een betekenisvol leven kunnen leiden. Volgens deze kijk is gezondheid daarom ook iets van ons allemaal!