Zaal Johan Peppelman

Avondfietsvierdaagse

De negentiger jaren. Johan Peppelman ontdekte dat er een avondfietsvierdaagse werd georganiseerd in Stadsweiden en deed jarenlang enthousiast mee. Maar rond de eeuwwisseling stopten de organisatoren. Maar Peppelman vond het zo leuk dat hij zelf een werkgroep bij elkaar bracht met oud-werkgroepleden. “Als je je nek uitsteekt dan weet je dat je aan de beurt bent,” omschrijft hij het zelf. De werkgroep organiseerde nog zeker 10 jaar de avondfietsvierdaagse in de zomermaanden. Daarna werd het publiek wat ouder en de interesse minder, “dus werd het gewoon tijd om te stoppen.”

Wijkvereniging, wijkplatform en wijkkrant

Maar voor Johan Peppelman bleef het niet bij de avondfietsvierdaagse organiseren. In de eerste jaren van de 21e eeuw trad hij toe tot het bestuur van de wijkvereniging. Daarmee was hij in contact gekomen via de avondfietsvierdaagse, want die werkgroep viel onder de wijkvereniging. In 2008 stopte de wijkvereniging en kwam er een wijkplatform waar Johan Peppelman voorzitter van werd. Veel wijkverenigingsleden van het eerste uur waren verhuisd naar Drielanden en er was minder behoefte aan de organisatie van activiteiten door een wijkvereniging. In die tijd ontstonden er in heel Harderwijk wijkplatforms en buurtteams, dus het was een logische stap voor Johan Peppelman.

Tijdens zijn jaren bij het wijkplatform zette Peppelman zich in om een wezenlijke bijdrage te leveren aan onder meer de veiligheid in Stadsweiden. Hij organiseerde wijkavonden rondom inbraakpreventie brandveiligheid en verkeersveiligheid. Ook maakte hij jarenlang met mederedactieleden de wijkkrant boordevol informatie over activiteiten en ontwikkelingen in Stadsweiden.

Toch bleek ook voor het wijkplatform en de wijkkrant steeds minder inzet vanuit Stadsweiden te komen. Een aantal mensen dachten graag mee, maar uitvoeren was veel werk. Al het werk voor de wijkkrant viel op de schouders van de driekoppige redactie waar Peppelman nog steeds een grote rol vervulde. Peppelman had daarnaast zijn hart en ziel gestoken in zijn werk voor De Rietmeen. Eind 2021 hakte hij de knoop door en hielden het wijkplatform Stadsweiden en de wijkkrant Stadsweiden op te bestaan.

De Rietmeen

Een plek voor talentontwikkeling, groen en duurzaam. Dat waren Johan Peppelmans eerste ideeën toen de gemeente rond 2010 het gemeentewerf aan de Ouverturebaan besloot te verplaatsen. De 1,5 hectare grond in Stadsweiden moest anders opgevuld worden. Peppelmans idee kreeg ruimte om uitgewerkt te worden. Hij startte een werkgroep en kreeg daarbij veel steun van de gemeente. De werkgroep ontwikkelde het idee van De Rietmeen als tuin voor ontmoeten, mensen met elkaar verbinden en ruimte geven aan talent.

In 2014 werd De Rietmeen een stichting en in 2016 ging de ontmoetingstuin open voor het publiek. Als een plek waar iedereen ruimte krijgt om de handen uit de mouwen te steken. Op hun eigen manier en in hun eigen tempo. De Rietmeen is er voor jong en oud. Ook voor mensen met een beperking, een achterstand tot de arbeidsmarkt en mensen uit het AZC. Als voorzitter van stichting De Rietmeen is Johan Peppelman nog altijd volop betrokken bij de ontmoetingstuin. Daarmee blijft hij zich inzetten voor verbinding tussen alle inwoners van Stadsweiden en Harderwijk.

Johan Peppelman