Zaal Joop Boekhorst

Bestuursvoorzitter

Joop Boekhorst bekleedde diverse functies binnen de wijk Stadsweiden, zoals:

  • voorzitter van Wijkvereniging Stadsweiden,
  • voorzitter van Winkeliersvereniging Stadsweiden en
  • voorzitter Stichting Wijkcentrum De Roef.

Sinds de beginjaren was hij bij de Roef betrokken. De Roef kende toentertijd een beheersraad en de exploitatiecommissie (DB van de beheersraad). De beheersraad bestond uit afgevaardigen van de niet-commerciéle huurders. Joop Boekhorst zat daar als afgevaardigde van de wijkvereniging.

In de jaren ‘80 werd de Roef geprivatiseerde en kreeg de stichting als rechtsvorm. Joop Boekhorst werd voorzitter van de Stichting. “Wat is die tijd snel gegaan,” denkt hij terug. Meer dan 35 jaar zette hij zich in voor Stadsweiden. In 1976 verhuisde Joop Boekhorst met zijn gezin van Zwolle naar Harderwijk. Hij dacht voor enkele jaren, maar hij woont er nog steeds.

Verrassing

Op 13 november 1993 zat Joop Boekhorst 12,5 jaar in het bestuur van de Roef, Joop besefte dat niet. Met een smoes troonde de echtgenote van Joop Boekhorst hem ‘s ochtends mee naar Amersfoort. Het regende dat het goot maar toch wilde ze gaan, Zo werd voorkomen dat Joop die ochtend in de Roef zou komen.. “s-Middags bleek tot Joop’s grootste verrassing waaruit het uiteindelijk om ging: voor Joop Boekhorsts 12,5-jarig jubileum was door Truus Veenstra een groot feest in de Roef georganiseerd.

Nog een andere verrassing voor Joop Boekhorst was in gang gezet door Truus Veenstra. Joop Boekhorst werkte bij de ING naast zijn bestuurswerk. Er werd een zakelijke afspraak met hem gemaakt in het gemeentehuis. Dat bleek geen afspraak te zijn, maar hij mocht een lintje ontvangen voor zijn bestuurswerk in Stadsweiden. Met daarop volgend een receptie in De Roef.

Beide benen op de werkvloer

In de tijd van Joop Boekhorsts betrokkenheid bij De Roef, stond het bestuur met beide benen op de werkvloer. Tafels sjouwen, schoonmaken, niets was te gek. Joop Boekhorst was geboren in een horecafamilie. Zijn vader had een horecazaak. Die had het liefst gezien dat zoonlief de zaak over zou nemen. Maar daar voelde Joop Boekhorst niet veel voor. Toch kwam die horecaervaring wel van pas in De Roef waar bij de zalen ook personeel en horeca werd aangeboden. Zo ondersteunde Joop, in de beginjaren van de privatisering, beheerders van De Roef, zeker in de beginjaren.

Als broer en zus

In die tijd was Wijkvereniging Stadsweiden groot. De band tussen De Roef en de wijkvereniging was als broer en zus. Van een toneelclub tot koffieconcerten, alles werd in De Roef georganiseerd. Elke zaterdagmiddag waren er 80 tot 120 kinderen. Rond een uur of 4 werden de kinderen weer opgehaald, maar niet voordat de ouders gezellig samen een glaasje hadden gedronken. Bij het vijfjarig bestaan van De Roef gaf Wijkvereniging Stadsweiden De Roef een optreden van Daniel Wayenberg en Louis van Dijk cadeau. Naar dat concert kijkt Joop Boekhorst nog regelmatig met trots op terug.

Zaalverhuur

Een aantal jaren zat Joop Boekhorst zowel in het bestuur van Wijkvereniging Stadsweiden als De Roef. Later bleef De Roef over. De laatste jaren van zijn bestuurslidmaatschap werd De Roef meer een zalencentrum en minder een wijkcentrum. De wijkvereniging kreeg geen nieuwe aanwas en werd uiteindelijk opgeheven. Toen de wethouder eind jaren ‘10 met De Roef in gesprek ging over de functie en er werd gekeken naar een nieuw gebouw, was dat een natuurlijk moment om te stoppen. Het bestuur liet een financieel gezonde organisatie achter. Joop Boekhorst kijkt met pijn in het hart terug naar de sloop van het oude gebouw, maar ziet zeker ook een mooi nieuw gebouw met veel kansen voor Stadsweiden.

Joop Boekhorst