Zaal Kees Bekkering

Bijna 25 jaar maakte Kees Bekkering deel uit van het dagelijks bestuur van wijkcentrum De Roef, waarvan de laatste 12 jaar als voorzitter. In 1978 kwam hij in Harderwijk wonen aan de Kajuitmeen. In 2012 ging hij op 63-jarige leeftijd met pensioen en zeker daarna was hij vaak in De Roef te vinden. De laatste periode zelfs meermaals per week. En dat als vrijwillig bestuurslid.

Leek wel leuk

Via de kinderen, school en atletiek, leerden Boekhorst en Bekkering elkaar kennen en op een gegeven moment vroeg Boekhorst of Bekkering niet in het bestuur van De Roef wilde plaatsnemen. Dat leek hem wel leuk om te doen. Het vrijwilligerswerk bleek hem te bevallen. Maar wel altijd eerst het werk en dan een glaasje drinken met elkaar. Daarbij noteert Bekkering dat secretaris Rolf van den Hoek de notulen altijd direct na de vergadering klaar had. “Hij was zorgvuldig en een snelle werker, dat mag ook weleens gezegd worden.” 

Aanspreekpunt voor huurders

De drie genoemde heren waren het grootste deel van Kees Bekkerings’ tijd ook bestuurslid en zij vulden elkaar goed aan. Joop Boekhorst was de financiële man, Rolf van den Hoek de technische/ICT- man en Bekkering nam de contactuele/praktische zaken voor z’n rekening. Voor hem was het belangrijk dat de huurders en gasten tevreden waren in De Roef.  Veel clubs bleven ‘s avonds nog even hangen voor een drankje, zoals bijv. de bridgers, klaverjassers, zangers, dansers en  de fotoclub. Een goede relatie met het personeel was belangrijk voor hem, dus hij zorgde voor een goede communicatie tussen bestuur, huurders en personeel.

Goed bezet gebouw

Kees Bekkering voelde het als een belangrijke taak om de bezetting van De Roef op orde te houden. Als hij bijv. in de krant las dat iemand ruimte nodig had, ging hij er meteen op af. Zo verwelkomde hij menig huurder in de Roef.  Bekkering kijkt er vooral met plezier op terug. “Voor mij was het een uitlaatklep, een hobby, en ik vond het vooral belangrijk dat mensen het in de Roef  naar hun zin hadden.”

Gemeente

Samen met Joop Boekhorst was Kees Bekkering een vaste factor in de communicatie met de gemeente. Wijkcentrum De Roef ontving subsidie vanuit de gemeente dus het bestuur moest aan tal van eisen voldoen. Het belang om een goed financieel beleid te voeren stond hoog op de prioriteitenlijst. Bekkering en Boekhorst spraken tweemaal per jaar met de wethouder over het reilen en zeilen van De Roef. Op die contacten kijkt hij met plezier terug.

Voorzitter

Toen Joop Boekhorst en Rolf van den Hoek om uiteenlopende redenen tijdelijk uit het bestuur van De Roef stapten, nam Kees Bekkering de voorzittersrol over van Boekhorst. Hij zocht er een aantal nieuwe bestuursleden bij en zette de besturing  van De Roef voort. Toch bleef zijn oud-collega Boekhorst op de achtergrond betrokken bij het financieel reilen en zeilen. Hij kwam later weer terug in het bestuur. Van den Hoek volgde ook niet lang daarna. Bekkering bleef voorzitter omdat hij dat inmiddels was en het drietal ging op dezelfde voet als eerder voort. 

Bijna 25 jaar

In 2019 ontving Kees Bekkering een lintje voor zijn inzet als bestuurslid van De Roef en atletiekvereniging Athlos. Zijn kinderen zaten daar op atletiek en hij zette zich voor die vereniging net zo hard in als voor het wijkcentrum. Voor het wijkcentrum deed hij net geen 25 jaar bestuurswerk toen hij in 2019 afscheid nam. In verband met een andere opzet van De Roef met de daarbij behorende nieuwbouw maakte hij die keuze samen met de andere bestuursleden in goed overleg. Het drietal ziet elkaar ook na het afscheid nog regelmatig en kijkt met veel plezier terug op een, met de woorden van Bekkering: “ongelofelijk mooie periode.”

Kees Bekkering